דף הבית

אתר המכרזים פועל ב CHROME

cropped-cropped-DSC_7335

יחידת המכרזים  הוקמה בינואר 2014. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם כלל הפקולטות והיחידות בקמפוס.

במסגרת פעילות היחידה :

היחידה אחראית על ועריכת כלל מכרזי הטכניון, לרבות ליווי המכרז החל משלב קבלת הבקשה  ועד להתקשרות עם הזוכה במכרז ובכלל זאת: הכרת השוק הרלבנטי; לימוד התחום המקצועי הקשור במכרז; ניסוח תנאי הסף למכרז; גיבוש אמות המידה להכרזה על ההצעה הזוכה; הכנת הסכם ההתקשרות; הצגת המכרז בפני ועדת המכרזים והטמעת הערותיה; פרסום המכרז באמצעי התקשורת ושיווקו בקרב מציעים פוטנציאלים; הכנת תשובות לשאלות מציעים; בדיקת ההצעות שהתקבלו במכרז; פנייה למציעים לקבלת הבהרות והשלמות;  הגשת המלצות לוועדת המכרזים באשר לטיפול בהצעות שהתקבלו וניקודן.

הטכניון מעודד צריכת טובין כחול-לבן ומיישם זאת כמדיניות במכרזים הרלוונטיים המפורסמים על ידו, באופן שבו טובין מוצע מתוצרת הארץ מקבל העדפה בשיעור 10% במסגרת אמת המידה של המחיר (עבור פריט הטובין שצוין כ"תוצרת הארץ"). הוראות לגבי תנאים לקבלת ההעדפה, אופן חישוב ההעדפה והנחיות למציע אשר הצהיר על טובין מתוצרת הארץ, מפורטות בכל מכרז בו נושא זה הינו רלוונטי.

בעלי התפקידים ביחידה

שם תפקיד טלפון email
שלום ספיר ראש יחידת מכרזים 077-8875865 shaloms@technion.ac.il
יוליה ויצמן עורכת מכרזים 077-8871784 juliaw@technion.ac.il
זיוה דסקל  עורכת מכרזים  077-8875095  ziva.d@technion.ac.il

כתובת היחידה : יחידת מכרזים , בניין הרכש – מכון טכנולוגי לישראל,

קרית הטכניון, חיפה 3200003

77_1562