דף הבית

 

cropped-cropped-DSC_7335

יחידת מכרזים ולוגיסטיקה הוקמה בינואר 2014 במטרה לאחד תחת מטריה אחת מכלול של פעולות. היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם כלל הפקולטות והיחידות בקמפוס על מנת ליצור סביבת עבודה נעימה פורייה, ומתפתחת במטרה לשפר את איכות השירות הניתן לסטודנטים, לסגל , לעובדי הטכניון ולאורחיו

במסגרת פעילות היחידה :

ניהול מכרזי הטכניון –  עריכת כלל מכרזי הטכניון לרבות ליווי המכרז החל משלב קבלת הבקשה  ועד להתקשרות עם הזוכה במכרז ובכלל זאת: הכרת השוק הרלבנטי; לימוד התחום המקצועי הקשור במכרז; ניסוח תנאי הסף למכרז; גיבוש אמות המידה להכרזה על ההצעה הזוכה; הכנת הסכם ההתקשרות; הצגת המכרז בפני ועדת המכרזים והטמעת הערותיה; פרסום המכרז באמצעי התקשורת ושיווקו בקרב מציעים פוטנציאלים; הכנת תשובות לשאלות מציעים; בדיקת ההצעות שהתקבלו במכרז; פנייה למציעים לקבלת הבהרות והשלמות;  הגשת המלצות לועדת המכרזים באשר לטיפול בהצעות שהתקבלו וניקודן.

אחריות על נושא הביטוח בטכניון – כגון : רכוש, צד ג', דירקטורים, עבודות קבלניות – קבלת תביעות ביטוח וטיפול בהן בליווי היועצים המשפטיים; טיפול בחידוש פוליסות ביטוח, מתן מענה לגורמים שונים בקמפוסריכוז אישורי הביטוחים של כלל הנכסים בטכניון.

ניהול מזנוני הטכניון – ניהול המכרזים להפעלת מזנונים, לרבות גיבוש תפריטי ומחירוני המזנונים; ליווי מפעילי המזנונים בכל הקשור לקבלת הרישיונות הנדרשים להפעלת העסק; פיקוח על עמידת מפעילי המזנונים בהתחייבויותיהם כלפי הטכניון לרבות בתחום המחירים, ניקיון ותברואה. כמו כן יחידתנו אחראית על מעקב מול כלל המזנונים והעסקים המצויים במתחם בית הסטודנט.

ניהול השכרות נכסים בקמפוס, מחוץ לקמפוס ובפארק גוטווירט – ניהול מכרזים למכירת/השכרת נכסים; איתור שוכרים פוטנציאלים, ניהול מו"מ עימם והכנת הסכמי התקשרות. ניהול השכרת הנכסים בפארק גוטווירט – פארק של חברות עתירות ידע, ובמקומות נוספים :מרפאה, דואר, בנק ועוד. כמו כן, באחריותינו מתן הרשאות וחיובים כנגד השכרת נכסים, שטחים והשכרת אולמות הטכניון לגופים חיצוניים.

זכויות עובדי קבלן – ליווי בודק השכר בכל הדרוש אל מול היחידה המזמינה והספק לצורך בדיקת קיום התחייבויות הספק כלפי עובדי הקבלן. בטכניון קיימים הסכמים עם קבלני כ"א נותני שירות בתחומי השמירה והניקיון.

ניקיון – ניהול התקשרויות עם חברות למתן שירותי ניקיון. טיפול בתפעול השוטף הכולל טיפול בבקשות שונות, בתלונות, בתשלומים ובחריגים. ביחידה מועסקת  קבלנית ניקיון  אשר תפקידה לבצע פיקוח על כל חברות הניקיון בקמפוס.

ועוד נושאים לוגיסטיים העולים לסדר היום.

בעלי התפקידים ביחידה

  • ברויר תמי            מנהלת היחידה
  • לוסקי אושרית       ראש מדור נכסים וביטוח
  • קובי אייל              ראש מדור מכרזים
  • פקר נלי               עורכת מכרזים
  • ויצמן יוליה            עורכת מכרזים
  • מרקו חני             רכזת מינהלית

מיקום היחידה : בניין צרציל קומה 1-

כתובת היחידה : יחידת מכרזים ולוגיסטיקה , בניין צרציל, הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל,

קרית הטכניון, חיפה 3200003

77_1562           michrazim_logistic